Zakres usług

Kancelaria adwokacka oferuje usługi prawno – doradcze w zakresie:

 • Prawa umów (negocjowanie, sporządzanie, opiniowanie, nadzór nad wykonaniem, mediacja pozasądowa, prowadzenie postępowań sądowych i przed innymi organami)
 • Prawa nieruchomości (audyt stanu prawnego nieruchomości, obsługa sprzedaży i innych transakcji, ustanawianie i zmiana praw rzeczowych i obligacyjnych, prawo sąsiedzkie, w tym postępowania o rozgraniczenie, zasiedzenie, proces budowlany, konsultacje z geodetą) oraz prawa ochrony środowiska
 • Prawa transportowego, przewozowego, spedycji (umowy, licencje oraz doradztwo w tym zakresie)
 • Prawa celnego, w tym przesyłanie sprawozdań INTRASTAT
 • Prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, kontakty, przysposobienie, w tym zagraniczne), spadkowego (postępowanie sądowe lub notarialne) oraz prawa majątkowego (zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, rozdzielność majątkowa, dział spadku)
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (regulaminy, umowy, HR)
 • Regulaminów korzystania z danych osobowych (polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) oraz wniosków do GIODO o rejestrację zbiorów danych osobowych
 • Prawa medycznego i farmaceutycznego
 • Prawa autorskiego i pokrewnych
 • Prawa zamówień publicznych
 • Prawa karnego
 • Prawa kanonicznego (postępowanie przed sądami biskupimi w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa)

Ponadto oferujemy usługi prawno – doradcze w zakresie rejestracji spółek, przedstawicielstw, oddziałów oraz bieżącą obsługę spółek, w tym:

 • fuzje, podziały, przekształcenia, restrukturyzacja, likwidacja
 • inwestycje kapitałowe, doradztwo finansowe
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ZCP
 • obsługa organów spółek
 • organizacja i obsługa zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy
 • negocjacje, sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami, mediacja pozasądowa
 • audyt, szkolenia bhp, HR, reklama
 • oraz kompleksową obsługę innych podmiotów, w tym spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych