O Kancelarii

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz podmiotom publicznym. Adwokat Barbara Oczkowska świadczy porady prawne, sporządza opinie prawne, uczestniczy w negocjowaniu, sporządzaniu, opiniowaniu umów oraz nadzoruje ich wykonywanie, prowadzi mediacje pozasądowe, postępowania sądowe i przed innymi organami, w tym administracyjnymi, organizuje szkolenia z zakresu poszczególnych dziedzin prawa. Adwokat Barbara Oczkowska świadczy pomoc prawną w sprawach przed sądami i innymi instytucjami w Krakowie i miastach sąsiednich (Wieliczka, Olkusz, Myślenice, Miechów, Limanowa), Katowicach oraz w Nowym Sączu i Gorlicach.

Adwokat Barbara Oczkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską na temat odpowiedzialności małżonków za zobowiązania podatkowe w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem prof. Bogusława Brzezińskiego. Od 2007 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, egzamin adwokacki złożyła w 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach adwokackich oraz w organach  administracji rządowej. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym.