Przydatne linki

Linki do najważniejszych instytucji:
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie – http://adwokatura.krakow.pl/
Naczelna Rada Adwokacka – http://www.nra.pl/
Sąd Okręgowy w Krakowie – http://www.krakow.so.gov.pl/

Sąd Rejonowy dla Krakowa

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – http://www.krakow-sr.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie – http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie – http://krakow-krowodrza.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie – http://www.nowahuta.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy w Wieliczce – http://wieliczka.sr.gov.pl/

Sąd Najwyższy – http://www.sn.pl/SitePages/Strona%20startowa.aspx
Trybunał Konstytucyjny – http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm
Krajowa Rada Sądownictwa – http://www.krs.pl/
Krajowa Rada Notarialna – http://www.krn.org.pl/
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – http://www.hfhr.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości – http://ms.gov.pl/
Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Naczelny Sąd Administracyjny – http://www.nsa.gov.pl/

Sąd Apelacyjny w Krakowie – http://www.nsa.gov.pl/
Sąd Okręgowy w Kielcach – http://www.kielce.so.gov.pl/
Sąd Okręgowy w Krakowie – http://www.krakow.so.gov.pl/
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/
Sąd Okręgowy w Tarnowie – http://www.tarnow.so.gov.pl/

Instytucje centralne

Urząd Zamówień Publicznych – http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239
Ministerstwo Infrastruktury – http://www.transport.gov.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – http://www.mrr.gov.pl/
Portal Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Ministerstwo Sprawiedliwości – http://ms.gov.pl/
Ministerstwo Finansów – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
Najwyższa Izba Kontroli – http://www.nik.gov.pl/

Instytucje małopolskie

Małopolski Urzad Wojewódzki – http://www.malopolska.uw.gov.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – http://www.malopolskie.pl/
Starostwo Powiatowe w Krakowie – http://powiat.krakow.pl/
Urzad Miasta Krakowa – http://www.krakow.pl/
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie – http://www.riokrakow.bip.net.pl/

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp